Com s'ha elaborat la rúbrica

La Rúbrica de Canvi és un instrument desenvolupat el curs 2017-18 a iniciativa del programa Escola Nova 21, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament.

Es va desenvolupar una versió beta per testar-la i poder-hi introduir millores.

Aquesta primera versió beta ha estat adoptada pel Programa de Millora i Transformació de la Conselleria d'Educació i es troba en procés de millora i adaptació a les Illes Balears.

L'equip d'assessores i assessors del Programa de Millora i Transformació (PMT) en varen fer una revisió i adaptació a la normativa i idiosincràsia pròpies del nostre sistema educatiu el curs 22/23. 

Comitè Assessor inicial:

Investigació i elaboració: Mariana Salgado i Sara Yamaka

Programació i disseny de l'eina digital: Pimpampum

Il·lustracions: Xavier Mula

Revisió crítica i primer pilotatge: centres impulsors i centres de la mostra representativa d'Escola Nova 21

Revisió crítica i segon pilotatge: assessors/es del Programa de Millora i Transformació de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears.


Aquest treball està subjecte a la llicència Creative Commons de Reconeixement-Compartir Igual 4.0 Internacional.