Preguntes freqüents

Preguntes sobre l’ús de la Rúbrica de Canvi

Com s’empra la Rúbrica per a orientar el procés de canvi del centre?

La Rúbrica de Canvi està pensada per a ser una eina de suport que us ajudi, com a centre, en el procés de transformació educativa. Aquest instrument complementa la resta d’eines que heu usat i usau al centre i respon a tres grans objectius. En primer lloc, la Rúbrica de Canvi concreta i detalla els 4 eixos de l’horitzó comú de canvi. D’altra banda, a través de la reflexió conjunta, la Rúbrica us ha d’ajudar a avaluar l’estadi de desenvolupament del vostre centre en cadascun d’aquests eixos. D’aquesta manera, podeu determinar el punt on us trobau i disposar de més recursos per a decidir com i què cal prioritzar per materialitzar la vostra visió de centre. La Rúbrica pot ser, doncs, un suport per a definir i consolidar les estratègies que us ajudaran a avançar cap a l’horitzó comú de canvi.

En el següent enllaç hi trobareu les Orientacions d'ús de la Rúbrica de Canvi.

Qui ha d’omplir la Rúbrica?

La Rúbrica de Canvi es pot emprar per a diferents objectius. En funció de l’ús que vulgueu fer de l’eina, de les necessitats del centre o de la fase del procés de transformació educativa en què us trobeu, es requerirà la implicació de diferents agents de la comunitat educativa del vostre centre (equip directiu, equip impulsor, claustre, etc.).


Amb quina freqüència cal revisar la Rúbrica de Canvi?

En termes tècnics, podeu entrar i editar la Rúbrica sempre que sigui necessari.

La Rúbrica de Canvi es pot emprar amb diferents objectius. En funció de l’ús que vulgueu fer de l’eina, de les necessitats del centre o de la fase del procés de transformació educativa en què us trobeu, podeu determinar els moments i els períodes de revisió i/o edició de la Rúbrica.


Com es poden veure en conjunt les dades introduïdes a l’eina digital?

Per a veure el conjunt de les dades introduïdes a l’eina digital de la Rúbrica, podeu recórrer a l’Informe. Es tracta d’un fitxer autogenerat que recull tota la informació referent a cadascun dels criteris: els comentaris realitzats a les preguntes d’orientació, un llistat amb els arxius i enllaços adjuntats com a evidències, l’estadi de desenvolupament seleccionat en relació amb el criteri en qüestió i, si correspon, la seva descripció. El podeu consultar dirigint-vos al desplegable (☰) de la barra de menú i fent clic a “Informe”. Des d’aquesta pàgina, també teniu la possibilitat de descarregar-vos-el i imprimir-lo.

Com es pot veure la situació global del centre?

Per a tenir una visió ràpida i global de l’estat del centre en relació amb els criteris dels quatre eixos, podeu recórrer a l’Hort de la Rúbrica. L’Hort és una infografia que esquematitza l’estadi de desenvolupament del centre en cadascun dels criteris definits a la Rúbrica. Cada parcel·la de l’Hort està vinculada a un criteri i, en funció de l’estadi de desenvolupament d’aquest, les hortalisses es mostren més o menys crescudes. Podeu veure l’Hort en qualsevol moment, sigui accedint a l’apartat “Vista general d’eixos i criteris” que trobareu a la pàgina principal de la Rúbrica, sigui a través de l’apartat “Mapa de la Rúbrica” del menú desplegable (☰), activant el botó “Veure hort” que trobareu a la part superior dreta. A més a més, podeu descarregar-ne una versió per a imprimir i penjar al vostre centre i observar com es va produint el canvi.

Preguntes sobre els elements de la Rúbrica de Canvi

Què són els eixos?

Els quatre eixos de la Rúbrica defineixen els elements que conformen l’horitzó comú de canvi: 1. Propòsit (dirigit a la formació integral de la persona i concretat en el desenvolupament de competències per a la vida); 2. Pràctiques d’aprenentatge (fonamentades en l'evidència sobre com les persones aprenen, que es tradueix en els 7 principis de l'aprenentatge); 3. Avaluació (competencial i global) i 4. Organització (autònoma, oberta i al servei de l’aprenentatge). Els eixos recullen els principis en què es fonamenta el sistema educatiu que fan referència a una educació centrada en la formació integral de la persona, un aprenentatge competencial i una educació inclusiva i orientadora des d’una escola autònoma amb un projecte educatiu propi. En entrar a la pàgina dels diferents eixos trobareu una descripció (on es detalla l’eix en qüestió), així com l’accés als criteris que s’hi emmarquen.

Què són els criteris?

Els criteris són cadascun dels àmbits en què es concreten els quatre eixos d’actuació. Cada criteri se centra en un aspecte rellevant de l’eix al qual va associat i defineix una línia de treball per a l’assoliment dels objectius d’aquest. El progrés en cada un dels criteris es determina a través de nou estadis de desenvolupament.

Què són i per a què serveixen les preguntes orientadores?

Les preguntes orientadores són qüestions referents a cadascun dels criteris de la Rúbrica. El seu objectiu és facilitar-vos l’exercici de reflexió i autoavaluació pel que fa a la situació del vostre centre en relació amb el criteri corresponent. Cal tenir en compte que no tots els criteris disposen del mateix nombre de preguntes orientadores ni és necessari respondre-les per tal de seleccionar l’estadi de desenvolupament del criteri en qüestió.

Què són i per a què serveixen les evidències?

Les evidències són una llista orientativa i no exhaustiva, per a cada criteri, de característiques, pràctiques educatives o accions de centre que contribueixen a concretar la situació en què el centre es troba respecte al procés de canvi que vol fer. A més a més, teniu la possibilitat de complementar-la amb altres evidències que observeu al vostre centre i que considereu que poden fonamentar tant la resposta a les preguntes orientadores com la selecció de l’estadi de desenvolupament corresponent. Per fer-ho, podeu adjuntar tota mena d’arxius i enllaços a través de l’opció “Afegir arxiu/enllaç” que trobareu al final de la llista d’evidències.

Què són i com es llegeixen els estadis de desenvolupament?

El progrés en cadascun dels devuit criteris identificats en la Rúbrica ve determinat per una escala de nou estadis de desenvolupament rellevant: α alfa, β beta, γ gamma, ε èpsilon, κ kappa, π pi, σ sigma, ψ psi i ω omega.

Cada estadi representa una fita en el camí cap a l’horitzó comú de canvi. Després de la reflexió conjunta, sorgida a partir de les preguntes orientadores i les evidències recollides, heu de ser capaços de consensuar i seleccionar l’estadi de desenvolupament en què es troba el vostre centre en relació amb cada criteri. Només es descriuen els estadis parells (β beta, ε èpsilon, π pi, i ψ psi).

Com s’interpreta l’estadi de desenvolupament ω omega?

En el procés de transformació educativa, l’estadi omega designa aquell estadi en què el centre és capaç de dur a terme de manera autònoma la seva constant actualització, tant respecte als nous coneixements sobre com les persones aprenen, com pel que fa a les noves competències necessàries per a la formació integral dels infants i adolescents derivades dels canvis en el context.

Per què alguns estadis estan en blanc i s'han de completar i altres no?

A l’hora de seleccionar l’estadi de desenvolupament per a cada criteri, veureu que només es troben descrits els estadis parells (β beta, ε èpsilon, π pi, i ψ psi). En el cas que considereu que el vostre centre es troba en un estadi intermedi, podeu recórrer als estadis senars. Aquests us ofereixen l’oportunitat de descriure el vostre grau de progrés d’acord amb la definició del criteri, la reflexió sorgida de les preguntes orientadores i la recopilació d'evidències, i les descripcions dels estadis de desenvolupament adjacents.

Es pot fer la Rúbrica només d’alguns eixos/criteris, o cal fer la Rúbrica de tots els eixos/criteris? Cal realitzar l’avaluació dels eixos per ordre?

En termes tècnics, no hi ha cap impediment si es vol prioritzar només alguns eixos/criteris de la Rúbrica de Canvi o usar-la desordenadament. De totes maneres, és important subratllar que els eixos i els criteris estan interconnectats i són interdependents.

Una anàlisi en profunditat de l’apartat “Preguntes orientadores” requereix dedicació i temps. Per tant, si voleu usar la Rúbrica de Canvi per a autodiagnosticar-vos, podeu optar per valorar tots els eixos/criteris però prioritzar aquells en què voleu i podeu aprofundir més.

Si us plantegeu usar la Rúbrica de Canvi per a planificar pròxims passos a fer al vostre centre, és recomanable decidir quines seran les vostres prioritats (per al període de temps que determineu) i en quins criteris voleu treballar de manera aprofundida per a apropar-vos a la vostra visió de centre.


Què és l'Hort de la Rúbrica de Canvi?

L’Hort de la Rúbrica és una representació gràfica de l’estat de desenvolupament del centre en relació amb els diversos criteris. Cada parcel·la de l’Hort està associada a un dels devuit criteris recollits en els quatre eixos del marc d’escola avançada. S’ha volgut emprar la imatge que l’esforç i el desenvolupament del centre fan créixer les hortalisses de l’Hort. Podeu veure’l activant el botó “Veure hort” que trobareu a la part superior dreta de la pantalla. Segons si us trobeu a la pàgina del “Mapa de la Rúbrica” o a la pàgina d’algun dels eixos, es visualitzarà l’Hort sencer o bé la part corresponent a aquell eix. També podeu descarregar-ne una versió per a imprimir i penjar al vostre centre i observar com es va produint el canvi.

Preguntes sobre l’eina digital 


Com es genera un usuari?

En les xarxes en les que es treballi la rúbrica de canvi de PMT, des del programa s'obrirà un compte per a cada centre.

És important emprar l’adreça de correu del centre educatiu i no la d’un docent en particular, per evitar vincular la informació de la Rúbrica a una persona en concret i que, conseqüentment, es pugui perdre la informació del centre a llarg termini. 

La recomanació del PMT és que cada centre crei un usuari, dins el seu domini propi, exclusiu per treballar la rúbrica de canvi; exemple: rubrica@dominidelcentre.

Com es poden canviar les dades d'usuari del meu centre?

Per a modificar les dades de l’usuari de centre, cal que us dirigiu a l’apartat “Dades d’usuari de centre”, que trobareu fent clic al nom del vostre centre que apareix a la barra de menú de la part superior de la pantalla. En aquest apartat, hi podeu consultar les dades actuals del vostre usuari de centre i actualitzar-les sempre que sigui necessari. És recomanable que comproveu i mantingueu actualitzat l’apartat “e-mail” del vostre usuari de centre. En cas de canviar de correu de centre, recordeu modificar aquest apartat.

Com s’inicia una sessió?

Si ja teniu un usuari de centre registrat, accediu a https://rubrica.pmilloratransf... i feu clic a “Usuaris registrats”. Introduïu les dades d’usuari del vostre centre (correu electrònic i contrasenya) i ja podreu entrar a la vostra Rúbrica. En iniciar sessió, també haureu de seleccionar sobre quina de les rúbriques (de centre o d’etapa) voleu treballar. Un cop dins de la rúbrica escollida, sempre podreu accedir a les altres rúbriques a través del menú desplegable que apareix a la barra de menú de la part superior de la pàgina. Recordeu guardar qualsevol modificació feta abans de canviar de rúbrica a fi de no perdre la informació.

Com es tanca la sessió?

Per tancar la sessió, feu clic sobre la icona que trobareu a la part superior dreta de la pantalla.

Atenció! Tots aquells canvis que no hàgiu guardat no quedaran enregistrats. Per això, recordeu que, mentre estigueu editant la Rúbrica de Canvi, cal que aneu desant les dades que introduïu o modifiqueu. Ho podreu fer seleccionant “Desar selecció”/“Desar comentari” en els diferents apartats.

En quantes rúbriques puc treballar de forma simultània?

La Rúbrica de Canvi està concebuda principalment per a dur a terme un treball de reflexió, anàlisi i autoavaluació amb una visió de centre al complet. Per això, es recomana fer l’esforç d’usar primordialment la rúbrica de centre. Tanmateix, si ho considereu necessari, també podeu treballar amb rúbriques de les diferents etapes de què disposeu (infantil, primària, secundària i/o educació postobligatòria). Pel fet que tant l’eix 1 (Propòsit i plantejaments institucionals) com el 4 (Gestió de l’organització) no poden dissociar-se d’una visió de centre, les subrúbriques d’etapa només permeten treballar els eixos 2 i 3.

Es pot accedir a una mateixa rúbrica des de diversos correus/usuaris de centre?

No. Cada centre educatiu disposa d'un únic registre d’usuari vinculat al correu electrònic de centre. Aquest usuari permet iniciar sessió des de diferents dispositius, així com treballar sobre les diverses rúbriques que utilitzeu. Totes aquelles persones que coneguin l’usuari podran entrar a la Rúbrica i treballar-hi.

Qui pot accedir a la Rúbrica del meu centre?

La Rúbrica de Canvi és una eina de treball intern exclusiva i reservada al teu centre educatiu. Només les persones que tenguin accés a l'usuari del teu centre poden veure, introduir i modificar dades de les rúbriques. No és un instrument de control o seguiment de la Conselleria, que ja disposa d'altres canals i persones per aquestes funcions.

On es pot veure quins són els canvis introduïts en les diverses modificacions de les rúbriques que hem treballat?

A la part esquerra de la pàgina de benvinguda de la Rúbrica, hi trobareu un apartat amb la darrera modificació que s’hi va realitzar. En aquest apartat hi figura la data, l’eix i el criteri sobre el qual es va fer l’últim canvi.

Què passa si dues o més persones editen la Rúbrica simultàniament?

Tant les respostes a les preguntes orientadores com la recopilació d’evidències poden ser dutes a terme per més d’una persona, ja que les aportacions s’acumulen en els espais disponibles. En canvi, la definició de l’estadi de desenvolupament ha de sorgir del consens i, per això, només es desarà la darrera modificació introduïda.

És necessari tenir un usuari registrat per navegar pels continguts de la Rúbrica?

No. Teniu l’opció de navegar i conèixer els continguts de la Rúbrica sense necessitat d’estar registrats o d’accedir-hi amb l’usuari de centre. Per a accedir a la Rúbrica d’aquesta manera, us heu de fer clic a l’opció “Accés per a visitants”. Heu de tenir en compte que aquest mode de navegació només us permet veure els continguts dels eixos, criteris i estadis de desenvolupament. Per introduir comentaris, afegir evidències o seleccionar un estadi, haureu d’accedir a la Rúbrica amb un usuari de centre registrat.