Fonaments

La Rúbrica de canvi educatiu

En aquesta pàgina trobareu enllaços a materials i continguts que us poden ajudar a emprendre el canvi i fonamentar les vostres iniciatives en els entorns d’aprenentatge:

Manual per a entorns d'aprenentatge innovadors. Ed. UOC (2018)

L'Espiral d'indagació (The Spiral of Inquiry)

Educació: hi ha un tresor amagat a dins. UNESCO (1996)

“La naturalesa de l’aprenentatge” OCDE (2010)

Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial? UNESCO, 2015