Tutorial

Tutorial: La Rúbrica de canvi  

La Rúbrica de Canvi és una eina d’orientació i autoavaluació per als processos de transformació educativa de les escoles i instituts.

No ofereix receptes de canvi, però sí que proporciona:

La Rúbrica de Canvi s’estructura en 4 eixos:

1- Propòsit i plantejaments institucionals.

2- Procés d’aprenentatge competencial: pràctiques.

3- Procés d’aprenentatge competencial: avaluació.

4- Gestió de l’organització del centre.

Aquests eixos es despleguen en 18 criteris, amb indicadors que han d’ajudar el vostre centre a situar el punt on es troba i a reflexionar per a acotar i prioritzar les decisions següents de canvi. Per fonamentar aquesta decisió, la Rúbrica us ofereix preguntes orientadores i evidències que afavoreixen el procés de reflexió i autoavaluació.


1. Registrar l’usuari de centre o entrar com a visitant

La Rúbrica de Canvi està concebuda com una eina per als centres educatius, per això, els seus usuaris només poden ser escoles i instituts. Tanmateix, qualsevol persona pot consultar la Rúbrica de Canvi, sense introduir-hi informació, a través del mode “visitant”.

Si sou un centre educatiu

Nou usuari de centre PMT

En les xarxes del PMT en les que es treballi la Rúbrica del Canvi, el programa crearà un usuari per cada centre. Cal que tengueu clar que l’usuari no és personal, sinó del vostre centre educatiu, per això, heu de proporcionar una adreça de correu electrònic del centre i no la d’un docent. El programa recomana que cada centre crei, dins el seu domini, una adreça específica per utilitzar la Rúbrica de Canvi, a mode d'exemple: rubrica@dominidelcentre.

Haureu d'esperar que el vostre usuari de centre sigui validat i confirmat. En un parell de dies rebreu una notificació a l’adreça de correu electrònic que heu proporcionat.

Un cop tengueu el vostre usuari (correu i contrasenya) validat, hi podreu accedir tantes vegades com vulgueu per treballar la rúbrica del centre.

Usuari de centre registrat

Si ja comptau amb un usuari de centre, feu clic a “Usuari de centre registrat” per a iniciar la sessió.


Introduïu les dades d’usuari del vostre centre (correu electrònic i contrasenya) i seleccioneu quina de les rúbriques voleu treballar. Feu clic a “Entrar” per a accedir a la vostra rúbrica.

Accés per a visitants

La Rúbrica de Canvi també ofereix un accés per a visitants, que poden utilitzar totes aquelles persones que vulguin consultar-la. Es tracta d’una modalitat que permet veure tot el contingut de la Rúbrica de Canvi però no accedir a les dades de cap centre ni aportar-hi contingut.

Hi podeu accedir des de la pàgina d’inici o a rubrica.pmilloratransformacio.cat/visitant

2. Navegar per la rúbrica.

Barra de menú

La barra de menú, situada a la part superior de la pantalla, la conformen accessos ràpids que us permetran navegar per l’eina amb major facilitat.


Rúbrica de canvi educatiu: fent clic sobre “Rúbrica de canvi educatiu”, podreu tornar sempre a la pàgina d'inici.

Nom del vostre centre: hi podreu consultar i modificar les dades de l’usuari de centre.

Subrúbriques: en el cas que el centre opti per tenir rúbriques d’etapa, hi figura la rúbrica sobre la qual esteu treballant actualment. Fent clic sobre el menú desplegable, podreu seleccionar o canviar la rúbrica de treball.


Sortir: cliqueu-hi per a tancar la sessió.

Orientacions: aquí trobareu recursos que us serviran de guia per a fer servir la Rúbrica de Canvi de manera adequada al vostre centre, així com propostes per a dinamitzar l’exercici de reflexió conjunta.

FAQ: hi trobareu resposta a les preguntes habituals que poden sorgir durant la navegació per l’eina.

Menú desplegable: hi trobareu més accessos d’interès com ara “Suggeriments”, “Mapa” (d’eixos i criteris de la Rúbrica), “Informes” i “Recursos”.


Seleccionar i canviar de rúbrica

En iniciar una rúbrica, heu de seleccionar si voleu fer una rúbrica de centre o bé fer una rúbrica d’etapa educativa. La Rúbrica de Canvi està pensada per al centre en conjunt. Així i tot, en el cas que les etapes es trobin en estadis de desenvolupament diferents, hi ha la possibilitat de fer una o més subrúbriques d’etapa (infantil, primària, secundària i/o postobligatòria) per tractar cadascuna de manera més específica.

Les rúbriques d’etapa només poden tractar els eixos 2 i 3, que corresponen a les pràctiques i l’avaluació en el procés d’aprenentatge competencial. Per situar-vos en relació amb el propòsit o amb la gestió de l’organització, heu de seleccionar la rúbrica de centre, ja que aquests dos aspectes només poden tractar-se globalment.    

Seleccionar rúbrica

Per seleccionar o canviar la rúbrica en què esteu treballant, dirigiu-vos al menú desplegable que apareix al costat del nom del vostre centre a la part superior de la pantalla d’inici. A continuació, seleccioneu la rúbrica que vulgueu treballar.


Veure les darreres modificacions

Les darreres modificacions que heu fet a la rúbrica que esteu treballant, les podreu veure sempre a la pàgina d’inici. Per a anar a la pàgina d’inici, des de qualsevol punt, podeu fer clic sobre “Rúbrica de canvi educatiu” a la part superior esquerra de la vostra pantalla.


A continuació, podeu veure les últimes modificacions a la part central esquerra de la pàgina.


3. Els eixos

La Rúbrica de Canvi contempla 4 eixos, que defineixen els elements que conformen l’horitzó comú de canvi. Al seu torn, aquests eixos estan subdividits en 18 criteris.

Fent clic sobre un eix, podreu llegir la seva descripció i seleccionar el criteri que voleu treballar.

Seleccionar i canviar d’eix

Des de la pàgina principal de la Rúbrica de Canvi, podeu accedir a cadascun dels eixos que es trobin disponibles (quatre per a la rúbrica de centre i només dos per a les rúbriques d’etapa). Per a accedir-hi, feu clic a sobre del requadre de l’eix corresponent.


A l’interior de la pàgina de cada eix, hi trobareu la seva descripció i uns requadres per a accedir als criteris que el conformen.


Per a anar a la pàgina d’un eix diferent des del criteri o eix en què us trobeu, feu clic al requadre de l’eix corresponent que trobareu a la part inferior de la pàgina.


4. Els criteris

Els 4 eixos que contempla la Rúbrica es despleguen en 18 criteris, que es vinculen als diferents aspectes de cada eix. Trobareu una breu descripció per a comprendre els aspectes i elements que abasta cada criteri.

El progrés en cada criteri es determina a través dels nou estadis de desenvolupament. Cada estadi representa una fita en el camí cap a l’horitzó comú de canvi.

Addicionalment s’ofereixen, per a cada criteri, preguntes orientadores i possibles evidències que faciliten l’exercici de reflexió.

Seleccionar i canviar de criteri

Si esteu veient la pàgina de descripció d’un eix, seleccioneu els diferents criteris que el conformen fent clic a sobre dels requadres que apareixen al final de la pàgina.


Si esteu treballant un criteri i voleu canviar a un altre, feu clic al requadre del criteri corresponent que trobareu a la part inferior de la pàgina.


Elements del criteri

Descripció: hi trobareu la definició del criteri en qüestió.


Preguntes orientadores (i evidències): hi trobareu un seguit de qüestions, la resolució de les quals us pot guiar en l’exercici de reflexió, autoavaluació i selecció de l’estadi de desenvolupament.

A l’espai en blanc, sota les preguntes, podeu deixar per escrit els vostres comentaris i reflexions. Després d’introduir-hi el text, feu clic a “Desar comentari”.


A més, la Rúbrica de Canvi us ofereix una llista orientativa i no exhaustiva d’evidències que poden donar resposta a cada pregunta orientadora i que ajuden a entendre-la i respondre-la. Podeu aportar, a través d’un arxiu o enllaç url, la informació que pugui documentar les evidències que aporteu des del vostre centre clicant al botó “Afegir arxiu/enllaç”.


On som: quan cliqueu a “On som”, accedireu a l’apartat que recull els nou estadis de desenvolupament del criteri. Per a veure les característiques dels diferents estadis, feu lliscar el selector de l’equalitzador a dreta o esquerra. Per a seleccionar un estadi, situeu-hi el selector i feu clic a “Desar selecció”.


Estadis parells: els estadis parells de desenvolupament (β beta, ε èpsilon, π pi, i ψ psi) són els únics que estan descrits. En situar el selector de l’equalitzador a sobre d’un d’ells, us n’apareixerà la descripció.


Estadis imparells: els estadis imparells (α alfa, γ gamma, κ kappa, σ sigma i ω omega) es troben en blanc i estan pensats perquè els centres en pugueu elaborar una definició pròpia quan considereu que no us encaixa l’estadi anterior ni tampoc el posterior. Per fer-ho, descriviu el vostre estadi a l’espai en blanc que apareix i, en acabat, feu clic a “Desar selecció”.

5. L’Hort

L’hort és una representació gràfica dels estadis de desenvolupament dels criteris de la Rúbrica que hàgiu treballat.

Sempre que estigueu treballant els criteris, a la part superior dreta de la pantalla trobareu el botó “Veure hort”. Activeu-lo sempre que vulgueu tenir una imatge gràfica dels estadis de desenvolupament dels criteris treballats. Us apareixerà a la part inferior de la pàgina.


         

6. Informes

Per a accedir als informes, dirigiu-vos a la barra de menú de la part superior de la pàgina i feu clic a “Informes”. També podeu accedir-hi a través de l’opció “Informes” del menú desplegable:Hi trobareu un resum del contingut aportat pel vostre centre, els estadis de desenvolupament treballats en cada criteri i els comentaris, arxius i enllaços aportats a les preguntes orientadores.


Per a imprimir l'informe, feu clic al botó “Imprimir” de la part superior dreta, just a sota de la barra de menú.

7. Materials i recursos complementaris

L’eina digital de la Rúbrica de Canvi aporta diversos materials i recursos que us ajudaran a dur a terme la reflexió necessària i conjunta al vostre centre.

Orientacions/Com fem la Rúbrica

Per accedir a les orientacions d’ús de la Rúbrica, dirigiu-vos a la barra de menú de la part superior de la pàgina i feu clic a “Orientacions”. També podeu accedir-hi a través de l’opció “Com fem la Rúbrica” del menú desplegable que trobareu a la part superior dreta de la pàgina.Hi trobareu un recurs pràctic elaborat per a acompanyar els centres educatius en l’ús de la Rúbrica de Canvi, així com materials complementaris per a dur a terme les dinàmiques proposades.

A través de les “Orientacions” es pretén que els equips directius i impulsors dels centres:

  • Comprengueu de quina forma la Rúbrica de Canvi pot resultar útil en el procés de transformació educativa del centre.
  • Disposeu de recursos complementaris per a usar la Rúbrica de Canvi de forma participativa en el centre.
  • Aprofundiu sobre l’encaix que la Rúbrica de Canvi pot tenir amb la resta d’instruments o recursos que el centre ja ha utilitzat en el procés de canvi.
Recursos

Per a accedir als “Recursos”, feu servir el menú desplegable, on trobareu enllaços a continguts que us poden ajudar a fonamentar i emprendre el camí del canvi.

8. Problemes tècnics, preguntes i suggeriments

Preguntes freqüents / FAQs

Si necessiteu més informació o resoldre dubtes sobre algun aspecte de l’eina digital de la Rúbrica de Canvi, podeu dirigir-vos a l’apartat “Preguntes freqüents”. Hi podeu accedir de dues maneres: a través del botó “FAQ” de la barra de menú o entrant al menú desplegable i fent clic a “Preguntes freqüents (FAQ)”.

Si no trobeu la resposta que esteu cercant, podeu posar-vos en contacte amb l'equip a milloraitransformacio@milloraitransformacio.com i contestarem les vostres preguntes, tan aviat com sigui possible.

Suggeriments

Aquesta és la primera versió de la Rúbrica de Canvi. Podeu fer arribar les vostres propostes de millora a través del correu rúbrica@milloraitransformacio.com. Totes les propostes ens ajudaran a millorar la Rúbrica i a fer-la més útil per a les escoles i instituts