Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris


El propòsit de l’horitzó comú de canvi és que tot infant tingui accés a un aprenentatge dirigit al desenvolupament integral de la persona, des d'una visió humanista de l'educació, com proposa l’informe Repensar l'educació (UNESCO, 2015). Aquesta visió pretén eliminar la separació existent en educació entre els aspectes cognitius, emocionals i ètics per oferir un aprenentatge profund, rellevant i eficaç que ajudi els infants i joves a convertir-se en persones autònomes, a desenvolupar tot el seu potencial i a portar les regnes de la seva pròpia vida. L'educació ha de poder proporcionar les eines perquè les persones puguin participar activament en la societat del coneixement i actuar com a ciutadanes i ciutadans lliures i responsables en l’àmbit local i global. Aquests conceptes permeten repensar l'educació en un món canviant i globalitzat, interconnectat i atent a nous horitzons del coneixement. La visió humanista de l'educació està "basada en el respecte a la vida i a la dignitat humana, la igualtat de drets, la justícia social, la diversitat cultural, la solidaritat internacional i la responsabilitat compartida d'un futur sostenible." (UNESCO, 2015)

Als centres, aquest propòsit es reflecteix en la visió que ha de ser desenvolupada i compartida (i renovada periòdicament) per tota la comunitat educativa (incloent-hi l’equip directiu, el claustre, les famílies, els infants i joves, etc.). La visió del centre es basa en el propòsit de desenvolupar competències per a la vida i en la realitat i el context de l’escola i la seva comunitat.

Competències per a la vida

La UNESCO (19962015 i 2021) planteja que l'educació com a formació integral de la persona ha de cobrir els quatre pilars de l’aprenentatge en la vida de cada persona:

  • Aprendre a ser.
  • Aprendre a conèixer.
  • Aprendre a fer.
  • Aprendre a conviure.

Els quatre pilars formen un tot interconnectat, però, a títol organitzatiu, els tres criteris definits aquí per reflectir la seva inclusió en l'orientació del propòsit educatiu de l'escola estan repartits en tres àrees (criteris 2, 3, 4) que impliquen el domini d'un o més pilars.

Aquests pilars es concreten curricularment en l'enfocament de la Consellera d'Educació sobre l’aprenentatge basat en competències dins d’un sistema educatiu inclusiu (1). 

En aquest apartat abordem quatre aspectes clau dels plantejaments institucionals.

______________ 

(1) Currículums d'educació no universitària de les Illes Balears