Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris


En aquest eix abordarem les tres dimensions que defineixen l'organització d’una escola (Manual per a Entorns d'Aprenentatge Innovadors, 2018):

- Organització al servei de l'aprenentatge: l'organització escolar ha d'estar subordinada a les necessitats que planteja el disseny, desenvolupament i sostenibilitat d'experiències d'aprenentatge que corresponguin a les necessitats del segle XXI. Això s'aconsegueix mitjançant l'actualització dels quatre elements del nucli pedagògic (descrits al criteri 15): alumnat, docents, contingut i recursos, així com de les dinàmiques per mitjà de les quals interactuen, és a dir: pedagogies utilitzades, organització versàtil d'educadors i estudiants i ús flexible del temps.

- Lideratge per a l'aprenentatge: l’escola ha d'esdevenir una organització formativa en què el lideratge estigui enfocat a l'aprenentatge i on aquest es dugui a terme de manera distribuïda, amb una visió clara i compartida. Una organització formativa genera i utilitza evidències sobre l'aprenentatge que es porta a terme i utilitza aquesta informació per dissenyar i redissenyar l'entorn d'aprenentatge.

- Organització oberta: la tercera dimensió fa èmfasi en la necessitat d'una organització permeable, capaç de generar les sinergies necessàries "per al desenvolupament del seu capital professional, social i cultural, a través de la col·laboració amb famílies, universitats, institucions culturals, empreses i, especialment, amb altres escoles i entorns d'aprenentatge" (OCDE, 2018). Aquestes sinergies inclouen aliances fortes i identificables amb fins pedagògics i estratègics.

Els centres educatius han de complementar el propòsit de l'educació amb una organització versàtil que els permeti actualitzar la seva pràctica educativa.

Aquesta rúbrica avalua l'aplicació dels aspectes clau de cadascuna de les tres dimensions anteriors. Hem dividit la primera dimensió en dues parts per tal d’analitzar, d'una banda, l'actualització dels elements del nucli pedagògic i, de l'altra, l'actualització de les seves dinàmiques. En aquest apartat trobem, per tant, 4 criteris relacionats amb l’organització de l’escola.