Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 3

Orientació a desenvolupar competències per a conviure

Les competències per a conviure concreten en la pràctica educativa un dels pilars d’aprenentatge proposats per la UNESCO:

Aprendre a conviure desenvolupant la comprensió de l'altre i la percepció de les formes d'interdependència (realitzar projectes comuns i preparar-se per donar resposta dialogada als conflictes) respectant els valors del pluralisme, la comprensió mútua i la pau. Això inclou l'enfortiment dels principis i valors ètics en l'aprenentatge. A més de les relacions humanes, l'aprenentatge ha de fomentar una relació respectuosa de la societat humana amb el medi ambient.