Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 1

Orientació com a escola inclusiva i orientadora

L’objectiu de la transformació educativa proposada és que tot infant, a tota escola, trobi experiències d’aprenentatge rellevants, gratificants i empoderadores. L’escola s’ha d’enfocar cap a la inclusió i l’orientació, d'acord amb la concreció normativa establerta per la Conselleria d'Educació. [4]

Aquest és un paradigma fonamental per al sistema educatiu, que serveix com a base per al propòsit de desenvolupament de competències per a la vida. També està alineat amb l’objectiu número 4 de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, que emfatitza les oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida, l’equitat, la inclusió i la igualtat de gènere, i els aprenentatges efectius i rellevants.

A efectes pràctics, aquesta orientació s’ha de traduir en una experiència personalitzada i significativa dissenyada per desenvolupar les competències de cada individu de l’escola. 

Les aportacions que es deriven del Disseny Universal d’Aprenentatge [5] han proporcionat unes eines de treball per als docents que potencien la pràctica d'experiències inclusives en cada context escolar.

_____________

[4] Veure el Servei d'atenció a la Diversitat

[5] Veure els recursos de la Conselleria d'Educació sobre Disseny Universal d'Aprenentatge.
Recursos DUA d'altres conselleries.