Eix 1

Propòsit i plantejaments institucionals

Veure criteris

Criteri 4

Orientació a desenvolupar competències per a fer i per a conèixer ​

Les competències per a fer i per a conèixer concreten en la pràctica educativa dos dels pilars de l’aprenentatge proposats per la UNESCO:

Aprendre a conèixer, per adquirir les eines cognitives que es requereixen per a una millor comprensió del món i les seves complexitats, i per obtenir unes bases apropiades i adequades per a l’aprenentatge futur, tot combinant una cultura general prou àmplia amb la possibilitat d'aprofundir en els coneixements d’un petit nombre d’àmbits. El que comporta, per tant, aprendre a aprendre, per poder aprofitar les possibilitats que ofereix l’aprenentatge al llarg de la vida.

Aprendre a fer, per tal d'adquirir les competències necessàries per a participar efectivament en la societat tot desenvolupant-se professionalment i contribuint-hi des de la plena consciència dels reptes socials globals i del context de transformació tecnològica exponencial.

Aquests aprenentatges impliquen l’aprofundiment dels caràcters cognitiu i aplicatiu de les competències.