Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 15

Processos d’actualització dels elements del nucli pedagògic


L'entorn d'aprenentatge té quatre elements centrals que conformen el nucli pedagògic: 

  • Els infants i joves (qui aprèn)
  • Els docents (amb qui)
  • Les competències (el què) 
  • Els recursos (amb què)

Aquests quatre elements són els components bàsics perquè es produeixi l'aprenentatge i són presents en tota classe d'entorns d'aprenentatge, des del més "tradicional" fins al més actualitzat. 

Establir objectius i processos d’acollida d’aprenents amb perfils variats ha de ser una tasca prioritària al centre educatiu, per tal de garantir la incorporació i integració amb èxit dels infants i joves que es troben en risc d’exclusió social, o bé els que tenen necessitats especials, els absentistes o aquells que volen abandonar els seus estudis. 

L’equip docent ha d’establir processos estables i permanents d’actualització que els permeti renovar les estratègies metodològiques per al desenvolupament de les competències i la personalització dels aprenentatges. Aquests processos han de comportar formació, reflexió i anàlisi compartida de la pràctica educativa. Alhora, ampliar el perfil dels docents resulta sempre enriquidor per a l'aprenentatge i permet obrir les portes a persones amb una visió diferent de la de l’educador. L’activitat docent pot així incloure els mateixos infants i joves, els seus familiars, investigadors universitaris, experts, professionals, empresaris, artistes, etc. 

El currículum normatiu no ha de ser un impediment per actualitzar el que s'aprèn; més encara, el que s'aprèn ha d'estar alineat amb les necessitats del segle XXI. Algunes maneres d'actualitzar el contingut són incloure aprenentatges basats en projectes/situacions d’aprenentatge interdisciplinaris i per indagació, enfocar-se en el desenvolupament de competències, alinear els sabers bàsics amb els interessos dels aprenents, abordar temes alineats amb els ODS, per exemple sostenibilitat del medi ambient, fomentar l'aprenentatge de múltiples llengües, entre d'altres. 

Finalment, tot aprenentatge necessita recursos i aquests poden ser tan amplis com cada entorn d'aprenentatge ho necessiti. Els llibres de text no poden ser l'únic recurs pedagògic, la inclusió de materials de disseny propi i l'ús de la tecnologia ofereixen possibilitats infinites d'aprenentatge. L’aprofitament dels espais del centre al servei de l'aprenentatge permet una àmplia varietat d'estils d'aprenentatge en interiors i exteriors. Cada racó de l'escola ha de fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament de competències.


-------------------------

Recursos

MANUAL PER A ENTORNS D’APRENENTATGE INNOVADORS (OCDE, 2018)

LA NATURALESA DE L’APRENENTATGE (OCDE, 2018)

CONCEPTE NUCLI PEDAGÒGIC (2020) “Mejorando la escuela desde la sala de clase” Richard Elmore.