Eix 4

Gestió de l’organització

Veure criteris

Criteri 18

Organització oberta


El camí de transformació d'una escola no és sostenible sense el suport d'altres. Per aquesta raó, l'obertura cap al món (local i global) i l'establiment d'aliances amb institucions, xarxes i comunitats professionals és fonamental. Des del punt de vista pedagògic, aquestes col·laboracions contribueixen a un aprenentatge profund i vinculat amb el món real, així com al desenvolupament d'una identitat cívica tant local com global. Des del punt de vista escolar, les aliances ajuden a evitar l'aïllament en el procés de transformació i fomenten la col·laboració i la millora contínua.

El treball conjunt dels centres educatius amb institucions universitàries és beneficiós per a uns i altres: les universitats cerquen construir ponts entre la recerca i la pràctica i els centres educatius es veuen beneficiats de les contribucions que ajudin a la millora de l'aprenentatge.

Les aliances amb institucions educatives no formals (agrupaments escoltes, centres d’esplai), culturals (museus, teatres, tallers d'artistes), socials (hospitals, asils, centres comunitaris) i corporatives (comerços, cooperatives, fundacions), així com els espais comunitaris (parcs, carrers, barri) ofereixen als infants i joves oportunitats per anar més enllà dels murs de l'escola i dur a terme un aprenentatge rellevant vinculat amb el món real.

En aquesta lògica, els murs de l'escola han de ser el més permeables possible per permetre un intercanvi constant entre el que passa dins i fora del centre. Així, incloure experts de la comunitat com a educadors enriqueix l'experiència d'aprenentatge tant per als infants i joves com per als docents amb els quals col·laboren.

Les famílies són un molt valuós aliat, fer-les part no només de la vida escolar, sinó de l'aprenentatge mateix té grans beneficis. La implicació de les famílies les ajuda a comprendre i apropiar-se del projecte educatiu, augmenta el seu nivell de coneixements mitjançant la seva implicació en projectes d'aprenentatge i contribueix al desenvolupament comunitari a través de projectes amb implicació social local o global. Uns altres aliats en l'aprenentatge són, per descomptat, altres centres educatius de localització pròxima o remota, finalitat per a la qual la tecnologia pot jugar un paper important.

Finalment, establir connexions estratègiques és clau en el procés de canvi. Per realitzar aquest tipus d'aliances es pot comptar de nou amb altres centres educatius, amb els quals es pot compartir experiències i col·laborar en el desenvolupament d'estratègies i instruments per al canvi, així com establir col·laboracions de formació entre iguals i aprenentatge continu. La participació en xarxes, comunitats professionals i comunitats d'aprenentatge és útil per potenciar el canvi, col·laborar i aprendre d'altres. Si bé l'obertura i l'establiment d'aliances no és fàcil, ja que comporta temps i càrrega de treball suplementaris i depèn de l'impuls d'un lideratge robust, tant les aliances pedagògiques com les aliances estratègiques mostren nombrosos beneficis per als centres educatius que es troben en el camí de la millora.


------------------------

Recursos

MANUAL PER A ENTORNS D’APRENENTATGE INNOVADORS (OCDE, 2018)

LA NATURALESA DE L’APRENENTATGE (OCDE, 2018)

CONCEPTE NUCLI PEDAGÒGIC (2020) “Mejorando la escuela desde la sala de clase” Richard Elmore.