Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 12

L'objecte i el propòsit de l'avaluació

L'avaluació mesura l'adquisició de coneixement, que la UNESCO (2015) defineix com "la informació general, l'enteniment, les aptituds, els valors i les actituds que fan falta per actuar en contextos concrets i atendre demandes".

L'avaluació formativa dóna prioritat al procés d’aprenentatge. El camí que els infants i joves han de recórrer per complir amb un objectiu d'aprenentatge és, en si, aprenentatge. Aquesta definició abasta el desenvolupament de competències que resulten de l'aprenentatge rellevant, profund i eficaç. Aquestes competències són útils als infants i joves per aplicar el coneixement en diferents contextos i situacions, tant en l'ambient d'aprenentatge com en la vida mateixa. Es complementen amb valors i actituds que formen part de l’educació integral dels infants i joves com a persones i de la seva formació com a ciutadans.

Perquè l'avaluació compleixi la seva funció reguladora de l'aprenentatge, cal que sigui congruent amb els seus objectius. Els objectius i les expectatives d'aprenentatge han d'estar clars des d'un inici. D’aquesta manera, els infants i joves poden modular el seu aprenentatge per tal d'assolir-ne els objectius. Això contribueix a la metacognició, a l’autonomia de l’alumnat i, per tant, a la regulació constant del seu aprenentatge.

La naturalesa formativa, competencial i global de l'avaluació ha estat establerta per la Conselleria d'Educació.