Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 12

L'objecte i el propòsit de l'avaluació


L'avaluació mesura l'adquisició de coneixement, que la UNESCO (2015) defineix com "la informació general, l'enteniment, les aptituds, els valors i les actituds que fan falta per actuar en contextos concrets i atendre demandes".

L'avaluació formativa dóna prioritat al procés d’aprenentatge. El camí que els infants i joves han de recórrer per complir amb un objectiu d'aprenentatge és, en si, aprenentatge. Aquesta definició abasta el desenvolupament de competències que resulten de l'aprenentatge rellevant, profund i eficaç. Aquestes competències són útils als infants i joves per aplicar el coneixement en diferents contextos i situacions, tant en l'ambient d'aprenentatge com en la vida mateixa. Es complementen amb valors i actituds que formen part de l’educació integral dels infants i joves com a persones i de la seva formació com a ciutadans.

Perquè l'avaluació compleixi la seva funció reguladora de l'aprenentatge, cal que sigui congruent amb els seus objectius. Els objectius i les expectatives d'aprenentatge han d'estar clars des d'un inici. D’aquesta manera, els infants i joves poden modular el seu aprenentatge per tal d'assolir-ne els objectius. Això contribueix a la metacognició, a l’autonomia de l’alumnat i, per tant, a la regulació constant del seu aprenentatge (avaluació formadora).

La naturalesa formativa, competencial i global de l'avaluació ha estat establerta per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.


-----------------------

Recursos

UNESCO (2015) Repensar l’Educació: vers un bé comú global?

RECURSOS SERVEI ORDENACIÓ EDUCATIVA CAIB

AVALUAR PER APRENDRE (2010) Neus Sanmartí (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya). 

AVALUAR ÉS APRENDRE (2020) Neus Sanmartí (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya).