Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 12

L'objecte i el propòsit de l'avaluació

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 12.1 Per a què (per a quines finalitats) serveix l’avaluació al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  12.1.a. Processos establerts al centre per utilitzar els resultats de les avaluacions (conclusions, propostes de millora) amb la finalitat de regular la gestió de les activitats d’aprenentatge i l’organització escolar.

  12.1.b. Processos establerts per comunicar i retroalimentar els resultats de les avaluacions (conclusions, propostes de millora) entre docents, infants i famílies.

  12.1.c. Canvis concrets fets al centre tenint en compte resultats d’avaluacions.

  12.1.d. Presa de decisions a partir del procés d’avaluació dels aprenentatges, encaminades a la millora.  

  12.1.e. Percentatge d’infants i joves que pensen que l’avaluació els ajuda a créixer.

  12.1.f. Percentatge de famílies que pensen que l’avaluació ajuda a créixer a l’alumnat.

  12.1.g. Percentatge de docents que pensen que l’avaluació ajuda a créixer a l’alumnat.

 • 12.2 Quin tipus d’aprenentatges, desenvolupament i processos d’aprenentatge s’avaluen al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  12.2.a. Percentatge comparatiu d’avaluacions d’assoliment en matèries versus ús d’avaluacions que parteixen del creixement global de l’infant.

  12.2.b. Ús d’eines i instruments dissenyats per avaluar el desenvolupament de competències i metacognició.