Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 12

L'objecte i el propòsit de l'avaluació

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 12.1 Per a què (per a quines finalitats) serveix l’avaluació al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos establerts al centre per utilitzar els resultats de les avaluacions amb la finalitat de regular la gestió de les activitats d’aprenentatge i l’organització escolar.

  - Processos establerts per comunicar i dirigir els resultats de les avaluacions entre docents i infants.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Canvis concrets fets al centre tenint en compte resultats d’avaluacions.

  - Tipus de decisions a partir del procés d’avaluació dels aprenentatges.

  - Percentatge d’infants i joves que pensen que l’avaluació els ajuda a créixer.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 12.2 Quin tipus d’aprenentatges, desenvolupament i processos d’aprenentatge s’avaluen al centre educatiu?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Percentatge comparatiu d’avaluacions d’assoliment en matèries versus ús d’avaluacions que parteixen del creixement global de l’infant d’acord amb les competències bàsiques.

  - Ús d’eines i instruments dissenyats per avaluar el desenvolupament de competències i metacognició.

  - Ús d’eines i instruments dissenyats per avaluar el creixement físic, socioemocional, de valors i actituds, etc.

  RESULTATS OBSERVATS