Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 14

La valoració de les evidències

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 14.1 Com s’analitza al centre educatiu la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Disseny i elaboració dels processos d’anàlisi i valoració dels resultats competencials (de totes les competències, incloent-hi les transversals).

  - Processos de valoració dels infants i joves segons les revisions estàndards (avaluació normativa) vs. processos de valoració de les possibilitats singulars de cada alumne (avaluació criterial).

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Pràctiques generalitzades d’avaluació -autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació- com a informació per millorar, tant pel que fa a resultats com pel que fa a la valoració dels processos o de les persones, alumnes i professionals.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 14.2 Com es comunica la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos, vies i esdeveniments utilitzats per comunicar els resultats de les avaluacions del desenvolupament dels infants i joves, de la tasca dels educadors i del funcionament de l’escola.

  - Ús (o no) dels resultats de les avaluacions com a element promocional sense contextualitzar-los.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Pràctiques de comunicació de resultats sobre diferents àmbits a infants i joves, famílies i comunitat que impliquin reflexió sobre les evidències  i estableixin, a partir de la seva anàlisi, potencials de millora.

  RESULTATS OBSERVATS

 • 14.3 Amb quines finalitats es fa servir la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  POLÍTICA de CENTRE

  - Processos de participació dels infants i joves en la valoració dels processos d’aprenentatge i també en la valoració de la tasca dels educadors.

  - Ús de la comparativa de resultats competencials com a element de reflexió per part dels equips de docents per, a partir de la valoració, decidir si cal establir canvis en les pràctiques metodològiques.

  - Ús dels resultats de les avaluacions globals del centre per prendre decisions globals.

  PRÀCTICA de CENTRE

  - Dissociació entre els resultats de les avaluacions globals i l’avaluació individual dels infants i la seva qualificació.

  RESULTATS OBSERVATS