Eix 3

Procés de l’aprenentatge competencial: avaluació

Veure criteris

Criteri 14

La valoració de les evidències

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 14.1 Com s’analitza al centre educatiu la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  14.1.a. Disseny i elaboració dels processos d’anàlisi i valoració dels resultats de totes les competències.

  14.1.b. Pràctiques generalitzades d’avaluació -autoavaluació, coavaluació i heteroavaluació- com a informació per millorar:

  • els processos d’ensenyament-aprenentatge 
  • les competències de l'alumnat
  • la tasca professional docent
  • els resultats acadèmics
 • 14.2 Com es comunica la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  14.2.a. Processos, vies i esdeveniments utilitzats per comunicar els resultats de les avaluacions del desenvolupament de l’alumnat, de la tasca dels docents i del funcionament de l’escola.

  14.2.b. Pràctiques de comunicació de resultats sobre diferents àmbits a infants i joves, famílies i comunitat que impliquin reflexió sobre les evidències  i estableixin, a partir de la seva anàlisi, potencials de millora.

 • 14.3 Amb quines finalitats es fa servir la informació que prové de les avaluacions?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  14.3.a. Processos de participació dels infants i joves en la valoració dels processos d’aprenentatge i també en la valoració de la tasca dels docents.

  14.3.b. Ús de la comparativa de resultats competencials com a element de reflexió per part dels equips de docents per, a partir de la valoració, decidir si cal establir canvis en les pràctiques metodològiques.

  14.3.c. Ús dels resultats de les avaluacions globals del centre per prendre decisions globals.

  14.3.d. Dissociació entre els resultats de les avaluacions globals i l’avaluació individual dels infants i la seva qualificació.