Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 10

L’ús dels materials curriculars i altres recursos didàctics

Aquest criteri fa referència a les característiques, la funció i l’ús dels materials i recursos didàctics. És clau que l’ús d’aquests instruments reflecteixi els 7 principis de l’aprenentatge:

  1. L’alumnat és el centre de l’aprenentatge i cal estimular la seva implicació i participació activa, ajudant que comprenguin la seva pròpia activitat en tant que persones que aprenen.
  2. El procés d’aprenentatge és de naturalesa social, raó per la qual cal fomentar l’aprenentatge col·laboratiu.
  3. Les emocions i la motivació són part integral de l’aprenentatge, raó per la qual cal generar sintonia amb les motivacions de l’alumnat i donar importància a les seves emocions.
  4. S’han de tenir en compte les diferències individuals de l’alumnat i també els coneixements previs de cada persona.
  5. L’esforç i l’afany d’autosuperació de l’alumnat és clau per a l’aprenentatge, però sense una sobrecàrrega o pressió excessiva, ni a través de l’avorriment o la por.
  6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge, sobretot si es desenvolupa a partir d’expectatives clares, estratègies coherents i amb un fort èmfasi en la retroalimentació formativa.
  7. L’aprenentatge es basa en la construcció de connexions horitzontals entre àrees de coneixement i activitats, que s’han de promoure tant dins l’escola com en connexió amb la resta de la comunitat educativa i de la societat.