Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 7

La gestió social dels entorns d’aprenentatge

Aquest criteri fa referència a les configuracions i dinàmiques dels infants i joves en l’entorn d’aprenentatge. L’organització (per exemple, un grup gran, grups petits, grups fixos o grups flexibles) impacta en les experiències d’aprenentatge. És clau que aquesta organització reflecteixi les característiques dels entorns d’aprenentatge que responguin als 7 principis de l'aprenentatge:

 1. La persona és el centre de l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge reconeix que les persones que aprenen en són les protagonistes, n’estimula el compromís actiu i les ajuda a comprendre la seva pròpia activitat d’aprenentatge.
 2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
  L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.
 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
  En l’entorn d’aprenentatge, és fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.
 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  L’entorn d’aprenentatge ha de contemplar les diferències individuals entre les persones, inclosos els seus coneixements previs.
 5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i afany de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva o por.
 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu de l’avaluació, que ha de contribuir a l’aprenentatge.
 7. Aprendre és construir connexions horitzontals.
  L’entorn d’aprenentatge promou la connectivitat horitzontal entre disciplines i llenguatges i també amb la comunitat i el món en general.