Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: pràctiques

Veure criteris

Criteri 7

La gestió social dels entorns d’aprenentatge


Aquest criteri fa referència a les configuracions i dinàmiques dels infants i joves en l’entorn d’aprenentatge. L’organització (per exemple, un grup gran, grups petits, grups fixos o grups flexibles) impacta en les experiències d’aprenentatge. És clau que aquesta organització reflecteixi les característiques dels entorns d’aprenentatge que responguin als 7 principis de l'aprenentatge:

  1. L’aprenent és el centre de l’aprenentatge. L’entorn d’aprenentatge reconeix que les persones que aprenen en són les protagonistes, n’estimula el compromís actiu i les ajuda a comprendre el seu procés d’aprenentatge.
  2. L’aprenentatge és de naturalesa social. L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fonamenta activament l’aprenentatge col·laboratiu ben organitzat.
  3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. Els docents estan en sintonia amb les motivacions dels alumnes, entenen el paper clau que tenen les emocions en l’aprenentatge i cerquen activament conèixer les creences del seu alumnat respecte al seu aprenentatge i les seves possibilitats.
  4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. L’entorn d’aprenentatge ha de contemplar les diferències individuals entre les persones partint dels seus coneixements previs.
  5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge. Tot l’alumnat ha de percebre el repte de l’aprenentatge amb sentit, la rellevància, l’afany de superació i el sentiment de possibilitat, sense que això comporti pressió excessiva, sobrecàrrega, por al fracàs o monotonia.
  6. L’avaluació ha de servir per aprendre. L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu que ha de contribuir a l’aprenentatge.
  7. Aprendre és construir connexions hortizontals. L’entorn d’aprenentatge ha de promoure la construcció de les estructures de coneixement que ajuden a connectar i transferir els aprenentatges a situacions noves i que són precursores de l’aprenentatge profund i significatiu.


--------------------------------

Recursos

MANUAL PER A ENTORNS D’APRENENTATGE INNOVADORS (OCDE, 2017)

LA NATURALESA DE L’APRENENTATGE (OCDE, 2017)

7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE 

UNESCO (2017) Informe UNESCO Els Futurs de l'Educació: Reimaginant Junts els Nostres Futurs.

UNESCO (2017). Educació per als Objectius de desenvolupament sostenible. Objectius d’aprenentatge.

RECURSOS SERVEI ORDENACIÓ EDUCATIVA CAIB

RECURSOS per treballar el benestar físic, psicològic i emocional de l’alumnat (CONVIVÈXIT).