Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: metodologia

Veure criteris

Criteri 8

La utilització dels espais i el temps

Amb aquest criteri parlem de la rigidesa o flexibilitat amb què es fan servir els espais de l’escola i el temps, és a dir, l’horari. Moltes vegades aquests dos elements no es veuen com a “variables” sinó com a condicionants de la pràctica del centre. No obstant això, en molts casos es pot trobar la manera d’innovar aquests recursos i de fer-los servir d’una manera que responguin a les característiques dels entorns d’aprenentatge alineats amb els 7 principis de l'aprenentatge:

 1. La persona és el centre de l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge reconeix que les persones que aprenen en són les protagonistes, n’estimula el compromís actiu i les ajuda a comprendre la seva pròpia activitat d’aprenentatge.
 2. L’aprenentatge és de naturalesa social.
  L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat.
 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge.
  En l’entorn d’aprenentatge, és fonamental que els docents estiguin en sintonia amb les motivacions dels alumnes i amb el paper clau que tenen les emocions en l’assoliment de resultats.
 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.
  L’entorn d’aprenentatge ha de contemplar les diferències individuals entre les persones, inclosos els seus coneixements previs.
 5. L’esforç de tot l’alumnat és clau per a l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge ha de dissenyar programes que exigeixin, a tots, esforç i afany de superació, però sense una sobrecàrrega excessiva o por.
 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge.
  L’entorn d’aprenentatge ha d’operar amb expectatives clares i aplicar estratègies d’avaluació coherents. Cal insistir molt en el feedback formatiu de l’avaluació, que ha de contribuir a l’aprenentatge.
 7. Aprendre és construir connexions horitzontals.
  L’entorn d’aprenentatge promou la connectivitat horitzontal entre disciplines i llenguatges i també amb la comunitat i el món en general.