Eix 2

Procés de l’aprenentatge competencial: pràctiques

Veure criteris

Criteri 7

La gestió social dels entorns d’aprenentatge

Per poder afegir comentaris i adjuntar evidències heu d'entrar a la Rúbrica mitjançant l'usuari de centre registrat.

Contestar algunes o totes aquestes preguntes us ajudarà a avaluar-vos com a centre i definir on sou

 • 7.1 Com es concreta al centre educatiu l’organització de l’entorn d’aprenentatge, la naturalesa social de l'aprenentatge i l'atenció a les diferències individuals dels infants i joves?

  Possibles evidències:

  La següent llista de possibles evidències és orientadora i no exhaustiva. Cada centre hauria de tenir en compte, a més de les que es detallen a continuació, altres possibles fonts d'informació relacionades amb aquest criteri que puguin ajudar-lo a situar-se en la rúbrica.

  7.1.a. Organització dels entorns d'aprenentatge i tipus d’agrupaments (gran grup, equips estables, equips flexibles, grups homogenis, grups heterogenis, treball individual personalitzat…) d’acord amb les competències a desenvolupar, però sempre potenciant l’aprenentatge entre iguals.

  7.1.b. Varietat/flexibilitat de les agrupacions de l’alumnat: grups grans, grups petits, treball individual, grups de diferents edats, cursos o etapes…

  7.1.c. Participació en programes o oportunitats de treball col·laboratiu, mentoria i acompanyament/apadrinament entre l’alumnat de la mateixa edat o d’edats diferents.

  7.1.d. Realització habitual de rotllanes, converses, treball grupal per compartir identitats, aprenentatges i vivències.

  7.1.e. Utilització del treball cooperatiu, pràctiques restauratives…